933 35 80 54

Atenció telefònica de Dill. a div. de 9h. a 19h.

L'implantología dental és una disciplina odontològica que es dedica al reemplaçament de dents perdudes mitjançant la col·locació quirúrgica d'un implant dental en el maxil·lar o la mandíbula. Avui dia es considera una de les tècniques més eficaces de rehabilitació dental. 

Tipus d'implants

Quins implants trobem? 

Els implants dentals poden ser de diferents grandàries, superfícies i materials. Es poden utilitzar fixacions de titani o altres materials biocompatibles, que no generin rebuig per part del sistema immunològic. Aquestes fixacions exerceixen la funció de l'arrel de la dent que hem perdut i van cargolades directament a l'os maxil·lar. 

Sobre els implants, es dissenyen unes rehabilitacions protètiques, confeccionades per un material ceràmic i fabricades en un laboratori protètic simulant l'estètica i les propietats físiques de l'esmalt dental. Elles són les encarregades de restituir les funcions masticatòries, fonètiques i estètiques del pacient. 

La classificació dels implants dentals es podria fer en dos tipus: 

 • Endo-òssis: És el mètode de restauració dental més comuna, essent una alternativa molt recomanable per a aquelles persones que desitgin una important millora estètica i funcional. Com el propi nom indica, aquest tipus d'implant es refereix a aquell que va integrat dins de l'os maxil·lar. Després de l'inserció quirúrgica, el procés que segueix és conegut com a Osteointegració i consisteix en la integració del cargol en l'os. Aquest procés té una durada de 4 mesos.

  Existeixen diversos tipus d'implants endo-òssis:
  • Cilíndrics: Són implants poc usats perquè el procés d'integració dins de l'os és més lent comparat amb la resta d'implants. Com a característica direm que el seu disseny compta amb una sèrie de perforacions en la seva superfície perquè l'os s'hi ancori.
  • Cargolats: És la modalitat d'implants més comú. Presenten la superfície roscada, una característica que permet que el cargol es fixi de forma més ràpida a l'os.
  • Laminats: Són implants únicament recomanables per a substituir peces dentals que es localitzin en una zona anterior, especialment en aquells pacients que presentin poc os. 
 • Subperióstics o Juxta-òssis: Aquest mètode de restauració dental consisteix en la inserció d'un marc de metall per sota de la geniva. La peça de metall conté uns pilars on s'ancora una pròtesi. És un implant indicat per a pacients que no poden usar dentadures convencionals i que, a més, tenen una altura òssia mínima. Cada vegada és menys usat, ja que requereix d'una cirurgia molt més àmplia per a la seva implantació, fet que fa que la recuperació sigui més lenta i les complicacions, majors. 

Principals avantatges

Quins beneficis presenten els implants? 

Els implants són un mètode de rehabilitació dental més còmode i durador que altres solucions utilitzades per a reemplaçar dents perdudes. ¿Quins són els seus principals avantatges? 

 • El pacient pot menjar sense dolor, de la forma que solia fer abans de perdre la dent.
 • Es minimitza la pèrdua òssia que va poder provocar la caiguda de la dent, ja que en recuperar l'exercici de masticació s'estimula de nou la formació òssia.
 • La col·locació d'implants milloren l'estètica dental dels pacients.
 • Els implants poden aconseguir una vida útil superior a la d'una peça dental natural. 

(!) És una intervenció ambulatòria que no requereix d'internació i és de ràpida recuperació. 

Perfil del pacient

A partir de quina edat s'efectuen els implants? 

Es pot practicar una intervenció quirúrgica d'aquest tipus en pacients joves una vegada hagin completat el desenvolupament de totes les peces dentals. Per exemple: en dones serà a partir dels 16 anys i en homes, a partir dels 18 anys. Pel que fa als adults, l'edat no suposa en cap cas un motiu de restricció. En general, no existeixen contraindicacions per a l'aplicació d'implants, amb l'única excepció que els pacients presentin malalties greus com a infeccions o tumors. 

Motius d'implantació

Quan és necessari un implant dental? 

L'implant dental està recomanat en casos absència de dents per diferents motius: 

 • Pèrdua dental a causa d'una afecció (càries, periodontitis).
 • Dents que no completen el seu desenvolupament per factors congènits.
 • Fractures dentals a causa d'algun accident i/o traumatisme. 

La rehabilitació d'una o diverses peces dentals permeten que el pacient recuperi la capacitat de menjar i parlar, a més d'aconseguir que torni a confiar en el seu somriure, convidant-li a mostrar-la sense cap preocupació o molèstia. 

Implantología a l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona 

A l'Hospital Odontològic realitzem un estudi clínic i radiològic exhaustiu previ a la col·locació d'un implant per a obtenir un correcte diagnòstic. Mitjançant una radiografia en 3D (usant un dispositiu d'última generació conegut com CBCT), dissenyem i planifiquem tot el procés quirúrgic per a assegurar-nos que els implants encaixen a la perfecció amb l'estructura dels maxil·lars del pacient i, al seu torn, estan en sintonia amb la resta de peces dentals. 

Els constants avenços odontològics i procediments d'alta qualitat, al costat de l'àmplia experiència de l'equip d'implantología de l'Hospital, treballem diàriament per a retornar la funció dental perduda als nostres clients i ajudar-los a recuperar la salut dental, l'estètica i, per descomptat, el millor dels somriures.

Demana la teva primera visita

Necessites un implant dental?