933 35 80 54

Atenció telefònica de Dill. a div. de 9h. a 19h.

El càncer és la segona causa de mort, sent una malaltia molt prevalent al nostre entorn. Els tractaments dels pacients amb càncer (tant els de cap i coll, com els de qualsevol part de l'organisme), poden provocar alteracions i efectes secundaris a la cavitat oral. Alguns d'ells, com la mucositis, reverteixen amb mides de suport que els podem proporcionar. Altres són irreversibles i poden comportar alteracions funcionals i defectes físics que poden alterar la qualitat de vida d'aquests pacients, en impedir-los una masticació, deglució i fonació correctes.

Al màster d'Odontologia en pacients oncològics i inmunocompromesos, es realitza el tractament integral d'aquests pacients. Tant en la fase pretractament, durant el tractament oncològic pròpiament dit (cirurgia, radioteràpia i/o quimioteràpia), com en el suport que necessitaran posteriorment. Tenim experiència en el control i la solució dels defectes ocasionats, així com la rehabilitació funcional per tornar la merescuda qualitat de vida que han de tenir els pacients que han sofert un càncer. La nostra experiència ens permet estudis individualitzats, mitjançant la utilització del flux digital en cada cas, torbant la millor solució pel pacient afectat, utilitzant les tècniques més actualitzades i innovadores.

Demana la teva primera visita

Necessites atenció odontològica?