933 35 80 54

Atenció telefònica de Dill. a div. de 9h. a 19h

Tenint en compte que qualsevol pràctica odontològica té la finalitat d'aconseguir el millor resultat amb els mitjans més avançats i la màxima qualitat, això inclou també oferir les tècniques més adequades i segures per a disminuir el temor o ansietat (en cas que el pacient els pateixi) i per descomptat el dolor. En en aquest context és on la sedació conscient pren sentit.

La sedació conscient, realitzada per un anestesista expert, és la pràctica odontològica que proporciona l'escenari necessari perquè el treball de l'odontòleg aconsegueixi la màxima agilitat i eficàcia.

Així doncs, la sedació conscient és una combinació d'un fàrmac que ajuda a relaxar-se (un sedant) i un altre que s'encarrega de bloquejar el dolor (un anestèsic) durant un procediment dental. Encara que el pacient estigui despert durant la visita, aquest perd la sensibilitat de la zona que es té intenció de manipular, fet que proporciona un ambient de consulta més tranquil i relaxat, tant per al pacient com per al professional.

Amb la sedació conscient no s'adorm al pacient. És cert que el medicament pot alterar la percepció del temps, però en cap moment el pacient arriba a perdre el coneixement. Això permet que el pacient pugui comunicar-se amb l'odontòleg durant el procediment.

Aquest tipus de sedació està molt ben valorada perquè permet una ràpida recuperació i que el pacient pugui retornar a la seva activitat habitual poc després del procediment.

Tipus de sedació

Quines sedacions usem? 

L'anestesista és l'encarregat de recomanar el mètode de sedació més adequat per a cada pacient, segons el tipus d'intervenció que es vagi a realitzar i tenint en compte les seves pors i fòbies. Existeixen dos mètodes de sedació conscient:

  • Sedació conscient inhalatòria: L'especialista subministra al pacient una mescla de gasos que proporcionen una sensació de relaxació i pèrdua de sensibilitat que serveix per a evitar el dolor. És un tractament ràpid que s'usa en pacients que temen les xeringues. És especialment recomanat per a nens, persones amb discapacitat cognitiva o adults amb problemes d'ansietat.
  • Sedació conscient intravenosa: L'anestesista administra al pacient fàrmacs sedants a través d'una sonda intravenosa que ràpidament són assimilats per l'organisme produint un estat de gran relaxació. La dosi vària en funció del pacient i el tractament que rebrà. La recuperació és ràpida i es realitza en la mateixa clínica odontològica.

Perfil del pacient

Per a qui està pensada la sedació? 

El control del dolor i l'ansietat en els pacients és un dels aspectes més importants per a poder donar els tractaments necessaris sense afectar-los de forma negativa. Poden rebre aquest tipus de sedació pacients (adults i nens) que sofreixin ansietat o que tinguin por o fòbia al dentista. També es pot usar una sedació conscient en pacients que presentin alguna patologia associada (discapacitat psíquica, engarrotament muscular, així com tremolors o sudoració). I per descomptat, se sedarà als pacients que se sotmetran a una implantologia dental o a algun tractament que requereixi la col·laboració activa del pacient durant llargs períodes de temps.

Pautes postoperatòries

Com recuperar-se d'una sedació? 

La sedació conscient es tracta d'un procés segur i efectiu, no obstant això requereix, com tot tipus de sedacions, seguir una sèrie de pautes posteriors per evitar problemes o reaccions inesperades.

El procediment de recuperació consta d'una supervisió en la mateixa clínica de l'evolució progressiva de l'estat del pacient fins que passin per complet els efectes sedants. Tan aviat com aquests desapareguin, el pacient podrà tornar a la seva casa, sempre acompanyat d'algun familiar o persona responsable.

A diferència d'altres sedants, aquest permet que el pacient pugui tornar a les seves activitats quotidianes poc després del procediment. Però es recomana evitar coduir i operar maquinària, que consumeixi alcohol i que prengui decisions legals durant les primeres 24 hores.

Sedació conscient a l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona 

El control del dolor i l'ansietat en els pacients és un dels aspectes més importants per a poder dur a terme els tractaments odontològics requerits en les millors condicions. 

A l'Hospital Odontològic, disposem d'un equip d'especialistes en anestesiologia i reanimació que compten amb els recursos tècnics més avançats per a garantir que els nostres clients puguin beneficiar-se de qualsevol de les nostres pràctiques odontològiques sense dolor físic ni psíquic. Ens preocupa el benestar de les persones i sabem que amb la sedació conscient podem proporcionar en tot moment el màxim confort i millorar la seva experiència clínica.

Demana la teva primera visita

Necessites atenció odontològica?