933 35 80 54

Dill-Div: 9h-14h i 16h-18h
Diss: 9h-14h

Estructura organitzativa de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona

Organigrama