933 35 80 54

Horari especial d'estiu- Atenció telefònica de Dil

Guia per resoldre problemes bucals i recomanacions generals per una bona salut bucal durant el confinament

Guia per resoldre problemes bucals i recomanacions generals per una bona salut bucal durant el confinament

S'ha elaborat un document per totes aquelles persones que necessitin resoldre problemes bucodentals durant l'estada d'alarma i confinament del COVID19, així com un conjunt de recomanacions generals per mantenir una bona salud bucal, ja que degut a l’Estat d’Alarma en què ens trobem per la pandèmia generada pel Coronavirus SARS-CoV- 2 (Covid19), i davant de la necessitat primària d’evitar la disseminació del virus i revertir així la corba de contagis, en aquests moments es poden realitzar únicament VISITES ODONTOLÒGIQUES D’URGÈNCIA, però s’han d’ajornar la resta fins que acabi el confinament

En cas que, després de llegir el document, necessiti una visita odontològica d'urgència pot assistir a l'Hospital Odontològic UB de dilluns a divendres, de 9h. a 12h. Es recomana trucar prèviament al telèfon de contacte 93.335.80.54 per informar-lo/a de quin dia és més convenient que vingui, en funció del tipus d'urgència.

Els/les autors/es d'aquest document són odontòlegs/ues d'atenció primària, docents d'Odontologia Preventiva i Comunitària de la UB, la Cap del Servei d'Odontologia Preventiva i Comunitària a l'Hospital Odontològic UB i el Director Facultatiu de l'Hospital Odontològic UB; Maria Terrades; Cristina Nevot; Ángeles García Pereiro; Valentina Muñoz; Silvana Requeijo; Germán Pareja; Isabel María Martínez Lizán; José López López, respectivament. 

Tenim vocació de servei i compromís amb les persones i per això hem volgut facilitar aquesta informació a tota la població en general que pugui patir alguna de les situacions detallades al document. 

Documents relacionats